Partners gezocht!

City of A biedt activiteiten aan voor jongeren van 12 t/m 18 jaar in de gemeente Amersfoort. Wij zijn op zoek naar partners met hart voor jongeren, die activiteiten kunnen organiseren voor deze groep in de stad.

City of A wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente en is onderdeel van de Amersfoortse preventieaanpak. Deze aanpak is gericht op het creëren van een positieve leefomgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Zinvolle vrijetijdsbesteding draagt bij aan het voorkomen van middelengebruik (alcohol, tabak en drugs). Binnen het platform City of A werkt de gemeente samen met kernpartners Indebuurt033 (jongerenwerk), de Buurtsportcoaches van SRO en NEOS. Daarnaast zijn er ook steeds meer middelbare scholen die in samenwerking met de City of A partners naschoolse activiteiten aanbieden op hun eigen locatie. 

Activiteitenaanbod
Samen zetten wij een basisaanbod van activiteiten neer dat wij delen op Instagram en www.cityofa.nl. We willen dit aanvullen met uiteenlopende activiteiten van partners in de stad, maar jongeren kunnen zelf ook een voorstel indienen. City of A activiteiten voldoen aan een aantal criteria. Ze zijn onder andere laagdrempelig en sluiten aan bij de wensen van jongeren. 

Partners gezocht
Heb jij goede ideeën en de mogelijkheid en middelen om activiteiten voor jongeren te organiseren? Dan werken wij graag met jou samen! Er is  een activiteitenbudget dat ingezet kan worden ter ondersteuning van passende activiteiten. Voor een eenmalige activiteit kun je een aanvraagformulier (pdf) invullen. Bij een groter project ontvangen we graag een uitgebreider projectvoorstel. Beide kun je sturen naar jongeren@amersfoort.nl. De kernpartners kijken op basis van de binnengekomen voorstellen hoe we tot een breed en divers aanbod komen en hebben hierin een adviserende rol. Wil je vooraf sparren over de mogelijkheden, dan kun je contact opnemen met projectleider Jelle Maris via jongeren@amersfoort.nl of 06 41 54 61 13.

Onderwijs
Scholen die interesse hebben in het organisatie van naschoolse activiteiten in samenwerking met City of A kunnen contact opnemen met Jelle Maris via jongeren@amersfoort.nl of 06 41 54 61 13.