Criteria

Een City of A activiteit:

  • is specifiek voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar
  • is gratis en voor iedereen toegankelijk (een kleine vergoeding voor bijvoorbeeld materiaal kan)
  • wordt (in principe) begeleid door professionals
  • vindt plaats in een gezonde, veilige omgeving

Waar je op moet letten als je een activiteit organiseert:

  • Je kunt aantonen dat jongeren behoefte hebben aan deze activiteit
  • Jongeren worden zichtbaar betrokken bij de voorbereiding, werving en uitvoering van de activiteit
  • Je zoekt zo veel als mogelijk samenwerking met Amersfoortse partijen die zich op jongeren richten
  • Je kiest zoveel als mogelijk voor ‘losse’ activiteiten (jongeren geven aan behoefte te hebben aan activiteiten waar ze eenmalig aan deel kunnen nemen en waarbij ze niet ‘verplicht’ zijn om weken achter elkaar deel te nemen)